Fluatowanie – rola i znaczenie

Podkłady cementowe powierzchniowo słabe lub bardzo porowate mogą być wzmocnione i uszczelnione przez nasycanie fluatami, np. fluorokrzemianem cynku, magnezu, gli­nu. Roztwór fluorokrzemianu reagując ze związkami wapnia w podkładzie powoduje wytworzenie się w strefie powierzchniowej podkładu nierozpuszczalnych w wodzie i odpornych chemicznie związków, jak fluorek wapniowy, krzemionka oraz fluorek me­talu znajdującego się we fluacie. Związki te wypełniają pory w podkładzie i wiążą słabe ziarna zaprawy. Fluaty stosuje się rów­nież do impregnacji przeciwgrzybowej drewna i murów.
Fluaty rozpuszcza się w miękkiej (np. deszczowej) gorącej wo­dzie w naczyniach drewnianych, emaliowanych, szklanych lub z tworzyw sztucznych. Stosuje się roztwory o następujących pro­porcjach fluatu i wody: do wzmacniania powierzchni podkładów cementowych i be­tonowych — 1:5 , 1:10, do impregnacji przeciwgrzybowej drewna — 1:3, 1:6 (mniej­sze stężenie przy mniejszej wilgotności drewna). Fluatować można dopiero po 28 dniach od wykonania podkładu. Jego powierzchnię powleka się 2-4-krotnie. Do pierwszego nasycenia stosuje się 10-procentowy roztwór, do następnych 20-procentowy. Każde kolejne powleczenie powinno nastąpić po całkowitym wyschnięciu poprzedniego powleczenia. W celu uzyskania większej szczelności podkładu zaleca się naj­pierw jego powierzchnię nasycić roztworem wodnym szkła wod­nego sodowego lub potasowego o proporcji 1:4, a następnie na­sycać 2-3-krotnie roztworem fluatu o proporcji 1:6. Po 4-5 dniach zafluatowaną powierzchnię należy zmyć wodą.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *