Kompetencje inspekcji nadzoru budowlanego

Prawo polskie reguluje kwestie związane z kontrolą budowlaną i określa, że organami do tego uprawnionymi są; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego –działający z ramienia wojewody i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nadrzędną kuratelę budowlaną sprawuje Minister Infrastruktury. W związku z tym organy te mają szeroką gamę uprawnień. Do ich zadań należy w szczególności wydawanie decyzji na użytkowanie danego lokalu lub obiektu po uprzednio przeprowadzonej kontroli. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności budowlanej inwestor ma obowiązek złożyć dyspozycję i zamierzony termin rozpoczęcia budowy na ręce Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeśli w trakcie budowy inspektorat zauważy niedogodności, ma prawo nakazać poprawienie systemu pracy zgodnego z prawem, a nawet wstrzymać wszelkie prowadzenie robót. Aby uniknąć kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli należy, więc wszelkie wątpliwości rozwiewać kontaktując się z odpowiednimi instytucjami, bądź samemu zaczerpnąć porad prawnych. Nie są to wszystkie uprawnienia, lecz pokazują jak ogromną rolę spełnia inspektorat budowlany. W ostateczności można nie uzyskać odpowiednich uprawnień do użytkowania danego budynku. W razie nielegalnego zamieszkiwania bądź korzystania z budowli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może nałożyć karę stosowną do przewinienia. Należy, więc robić wszystko, aby się przed tym uchronić.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *