Koncepcje minimalizacji zużycia energii w szklarni

Koszty energii potrzebnej do ogrzewania szklarni podczas produkcji roślin stanowią znaczny udział w kosztach ogólnych związanych z eks­ploatacją szklarni. Minimalizację zużycia tradycyjnie stosowanych do ogrzewania szklarni paliw (kopalin) można osiągnąć realizując jedną z kilku koncepcji. Spośród nich należy wymienić zastosowanie środków doraźnych prowadzących stosunko­wo szybko do pewnych oszczędności energii w tradycyjnie wyko­nanych szklarniach i urządzeniach kotłowych, średnio- i długoterminowe użytkowanie alternatywnych źródeł energii, praktyczne wykorzystanie prac rozwojowych dotyczących nowych koncepcji budowy szklarni oraz powrót do produkcji polowej lub produkcji prowadzonej w warunkach ochronnych w nieogrzewanych cieplarniach folio­wych, z wykorzystaniem nowych technik przedłużonego przecho­wywania. Właściwie rozwiązana i ekonomicznie uzasadniona klimatyza­cja szklarni w okresie zimowym musi uwzględniać jedno pod­stawowe wymaganie, minimum zużycia energii przy maksimum dostępu światła. Środki agrotechniczne muszą w tym wypadku zostać dostosowane do zmiennych warunków wilgotnościowych i dostępu światła. Można tu wyróżnić cały szereg możliwych do przeprowadzenia działań: zmniejszenie strat ciepła przez powierzchnię osłony i kon­strukcję szklarni; można to osiągnąć przez trwały montaż wielo­warstwowych pokryć dachu, zastosowanie ruchomych ekranów termoizolacyjnych, zmniejszenie mostków cieplnych i ogranicze­nie nieszczelności, zmianę stosunku powierzchni osłony do powie­rzchni gruntu oraz zmianę kierunku ustawienia szklarni, kształtowanie procesów wymiany ciepła w szklarni poprzez stosowanie różnych systemów ogrzewania.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *