Kruszywo i żużel

Do wyprodukowania betonu potrzebne są trzy zasadnicze składniki: cement, woda i kruszywo. Jako kruszywa najczęściej używa się żwiru. Poza żwirem można również stosować do wyrobu betonu szereg in­nych kruszyw. Do kruszyw o najwyższej wytrzymałości należą: kruszywa łamane otrzymywane z rozkruszenia odłamków skał oraz grube żwiry. Natomiast najniższą wytrzymałość wykazują: żużle, trociny, strużki drewniane. Mają one jednak tę zaletę, że są lekkie i ciepłe. W betonach konstrukcyjnych, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość, używa się kruszywa o różnych wielkościach ziaren, tak aby w betonie zna­lazły się zarówno ziarna duże, jak również średnie i małe. Uziarnienie kru­szywa powinno być dobrane w ten sposób, aby pozostawić jak najmniej pustych przestrzeni między poszczególnymi ziarnami. Otrzymany w ten sposób beton będzie szczelny i ciężki a jednocześnie posiadać będzie dużą wytrzymałość. Kruszywa naturalne często zawierają pewne zanieczyszczenia organiczne, jak gnijące części roślin i odpadki. Zanieczyszczenia te wpływają na obniże­nie wytrzymałości, a nawet przy większych ilościach mogą doprowadzić do rozpadania się betonu. Praktycznym, lecz mało dokładnym sposobem zbadania kruszywa jest roz­tarcie piasku lub żwiru w ręce. Zawarte w nim pyły brudzą ręce, natomiast czysty żwir prawie nie pozostawia śladu. Niewielkie zanieczyszczenia pylaste można usunąć przez przemycie i prze­płukanie wodą. Wymaga to jednak użycia dużej ilości wody oraz dużego nakładu pracy. Jest to poza tym zabieg dość kosztowny. Najlepiej więc poszukać czystego żwiru i piasku o ziarnach zarówno ostrych, jak i kulistych. W budownictwie indywidualnym bardzo popularnym materiałem do wykonywania ścian zewnętrznych jest żużel (najczęściej żużel paleni­skowy). Materiał ten powstaje w kotłowniach centralnego ogrzewania lub zakładach przemysłowych podczas spalania węgla. Każdy żużel paleniskowy zawiera duże ilości zanieczyszczeń w postaci cząstek nie spalonego węgla oraz związków siarki i popiołu. Zanieczyszcze­nia te są szkodliwe dla wyprodukowanego z takiego materiału betonu, ponieważ mogą spowodować jego pęcznienie i rozsypywanie się. Niekiedy 100 doprowadza to do zniszczenia całych elementów ściennych i stropowych. Żużel przed użyciem powinien być pozbawiony wszelkich szkodliwych do­mieszek. Praktycznym i tanim, lecz długotrwałym sposobem jest wyługo­wanie go w okresie jesieni i zimy na wolnym powietrzu.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *