Naprawa murów

W budynkach najczęściej występują nas­tępujące uszkodzenia murów: murszenie i lasowanie się cokołów i murów nad cokołem oraz powstawanie rys i pęknięć w fundamentach i ścianach zewnętrz­nych. Nieusunięcie w porę tych usz­kodzeń może doprowadzić do zawalenia się budynku. Uszkodze­niom tym ulegają cokoły i ściany wyko­nane z kamienia wapiennego lub źle wy­palonej cegły. W wyniku tego powstają wyżerki w zewnętrznej powierzchni ścian i co­kołów. Przed dalszym niszczeniem można mury zabezpieczyć w następujący spo­sób. Zmurszałą powierzchnię należy zbić młot­kiem murarskim, następnie wyskrobać zaprawę ze spoin między kamieniami lub cegłami, całą powierzchnię oczyścić z kurzu miotłą lub szczotką i zmyć dokładnie wodą, aby zapewnić dobrą przyczepność tynku. Wypadające pojedynczo cegły lub kamienie należy ponownie zamurować zaprawą cementową, tak przygotowaną powierzchnię należy najpierw obrzucić cienką warstwą zaprawy cementowej o proporcji składników 1 części cementu na 1 część piasku ziarnistego. Po stwardnięciu obrzutki cementowej miejsca te tynkuje się zaprawą cementową 1:3 (1 część ce­mentu: 3 części piasku ostro ziarnistego). Następnie wokół budynku należy uło­żyć płyty chodnikowe ze spadkiem od ścian budynku. Umożliwi to spływ wód opadowych z terenu i połaci dachowych oraz zapobiegnie dalszemu zawilgoceniu cokołów i ścian nad cokołem. Murszenie ścian od wewnętrznej strony pomieszczenia najczęściej występuje w pomieszczeniach budynków inwentar­skich z bloków gazobetonowych. Mur­szenie następuje wskutek stałego za­wilgocenia tych pomieszczeń parą wod­ną. Brak zabezpieczenia ścian przed dalszym ich zawilgoceniem spowoduje coraz głębsze murszenie bloków gazobetonowych, co może doprowadzić do zniszczenia ścian i zwalenia się ich pod ciężarem stropów wspartych na tych ścianach. Jeżeli wyżerki i zmurszenia bloków nie sięgają głębiej niż 5 cm, to ściany przed dalszym niszczeniem można zabezpie­czyć samemu w następujący sposób. Najpierw należy zbić tynki zewnętrzne, usunąć z powierzchni muru opadające płyty zmurszałego gazobetonu i całą powierzchnię zeskrobać szczotką drucia­ną, a następnie wysuszyć powierzchnię muru (trzeba otworzyć okna i drzwi na oścież w celu stworzenia przeciągu powietrza, który przyspieszy schnięcie ścian). Takie suszenie ścian powinno trwać od 7 do 14 dni w porze letniej bezdeszczowej. Na czas wykonywania prac należy usunąć zwierzęta z pomiesz­czenia oraz podeprzeć strop, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie lub zawale­nie. Po wyschnięciu ścian należy oczyścić je ponownie miotłą z resztek zmursza­łego gazobetonu i kurzu, następnie całą powierzchnię wyrapować (obrzucić) za­prawą cementową 1:3 (1 część ce­mentu : 3 części piasku ostro ziarnistego). W celu zwiększenia wodoszczelności obrzutki cementowej, do zaprawy można dodać chemiczne środki uszczelniające, np. Murosan B. Murosan B jest to płyn jasnobrązowy, nieco gęstawy, łatwo rozpuszczający się w wodzie, który uszczelnia zaprawy cementowe i przyspiesza wiązanie cementu. Na 1 m3 zaprawy daje się 20-30 kg Murosanu B.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *