Ocieplenie okien na zimę

W bu­dynkach inwentarskich powszechnie sto­suje się okna drewniane lub metalowe z pojedynczymi szybami. Ciepłochronność okna drewnianego z pojedynczą szybą jest 6-krotnie mniejsza niż ściany z cegły grubości 2 cegieł (51 cm) o tej samej powierzchni. Jeszcze gorsze właś­ciwości termoizolacyjne mają okna me­talowe i żeliwne. Natomiast ciepłochronność okien drewnianych z podwójną szybą jest około 2-krotnie większa niż okien z szybą pojedynczą. Ochładzanie pomieszczeń następuje wówczas, gdy szyby w oknach są po­pękane, źle okitowane, gdy skrzydła okienne są spaczone i nie przylegają szczelnie do ościeżnicy. W takim przy­padku popękane lub stłuczone szyby okienne trzeba wymienić na nowe i dob­rze zakitować, natomiast ramy okienne należy dokładnie dopasować i tak za­mocować okucia, aby okna można było szczelnie zamknąć. Okna na okres zimy można dodatkowo ocieplić następującymi sposobami. Sposób pierwszy polega na przyklejeniu do ram okiennych przezroczystej folii od wewnętrznej strony pomieszczenia. Stosuje się do tego celu kleje używane do przyklejania posadzek z płytek PCW, np. Butapren, Dextro lub Elastic. Po dokładnym posmarowaniu klejem po­wierzchni ramy okiennej przykłada się odpowiednio przycięty arkusz folii i moc­no dociska do ramy za pomocą drewnia­nego wałka. Sposób drugi polega na wykonaniu ramy okiennej z pojedynczą szybą. Ramę tę osadza się w otworze ościeżnicy (podobnie jak ramy okienne) lub przy­mocowuje się do istniejącej ramy okien­nej za pomocą wkrętów. Ramę osadzoną w ościeżnicy zdejmuje się latem i ponownie zakłada na zimę, aby w okresie letnim można było wietrzyć pomieszczenie. Natomiast ramki przy­mocowane do ram skrzydeł okiennych mogą pozostać na stałe, gdyż nie będą utrudniały otwierania okien. Zdejmuje się je tylko podczas mycia szyb. Sposób trzeci polega na wykonaniu w ramie okiennej od wewnętrznej stro­ny pomieszczenia dodatkowego wrębu i wstawieniu drugiej szyby. Szybę tę utwierdza się listewką drewnianą przy­mocowaną do ramy za pomocą wkrętów. Przed przystąpieniem do pracy należy wyjąć istniejącą szybę, aby jej nie usz­kodzić podczas wykonywania wrębu dla drugiej szyby. Sposób czwarty polega na zasłonięciu okien słomianymi matami, zawieszonymi nad oknami. Maty opuszcza się na noc, a na dzień podnosi do góry za pomocą sznurka, podobnie jak rolety w oknach. Wymiary maty powinny być większe niż otworu okna w świetle muru. U dołu maty należy przymocować wałek drewniany o średnicy 5-6 cm, aby pod jego ciężarem mata łatwo opadała w dół i lepiej przylegała do ściany. W okresie większych mrozów i silnych mroźnych wiatrów należy na dzień od­słaniać co drugie lub co trzecie okno i ponownie zasłaniać je na noc. Tego rodzaju ocieplenie nadaje się szcze­gólnie do zabezpieczenia okien metalo­wych, żeliwnych i żelbetowych.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *