Odporność podłóg na ścieranie

Podłoga powinna wykazywać odporność na ścieranie, odpowiednio do przewidywanej intensywności jej użytkowania. Wszystkie podłogi podlegają niszczącym procesom przez odbywający się na nich ruch ludzi, środków transportowych i przed­miotów. Charakter działań niszczących jest zróżnicowany. Ruch pieszy powoduje ścieranie o charakterze szlifowania materiału posadzki. Ruch kołowy powoduje tarcie przy toczeniu, bardzo często połączone z uderzeniami i wstrząsami, wywołującymi szcze­gólnie duże uszkodzenia w obrębie spoin, uskoków i innych nierówności powierzchni posadzki. Ruch przedmiotów, np. przy przesuwaniu ich po powierzchni podłogi, w czasie czynności załadun­ku i wyładunku itp., powoduje ścieranie z możliwością uszkodzeń przez zarysowanie i punktowe uderzenia. Stopień zagrożenia posadzki zniszczeniem przez ścieranie zależy od rodzaju ruchu, jego intensywności oraz nacisku wywieranego na osie kół. Duże znaczenie ma średnica kół środka transportowego i rodzaj okładzi­ny ich obręczy (stalowe, gumowe, pneumatyczne). Również duży pływ na przebieg procesów niszczących ma sposób użytkowa­nia podłogi, rodzaj zanieczyszczeń i intensywność ich nanoszenia, sposób utrzymywania w czystości, metody konserwacji itp. Ze względu na złożony charakter działań niszczących nie ma możliwości ścisłego określenia wymagań dotyczących odporności posadzek na ścieranie. Dobór materiałów podłogowych powinien ustępować na podstawie zalecanego zakresu ich stosowania. Każdy materiał podłogowy powinien wykazywać odporność na ście­rne, określoną wraz z metodą badań w normie przedmiotowej. Ze względu na różne metody badań wartości liczbowe wymagań w zakresie odporności na ścieranie mogą być wykorzystywane jedynie do porównawczej oceny właściwości materiałów podłogowych, należących do tej samej grupy asortymentowej (np. materiałów mineralnych, z tworzyw sztucznych i drewna).

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *