Odpowiedzialność w razie wypadku na budowie

Budując dom jednorodzinny inwestor sam wybiera jakich zatrudnia wykonawców i jakie umowy z nimi zawiera. Od tego zależy zakres jego odpowiedzialności na przykład w razie wypadku. Niezależnie od rodzaju umowy zawartej z wykonawca inwestor według prawa budowlanego ma obowiązek należytego zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym również zapewnienia opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy. Taki plan jest konieczny w przypadku, gdy planowane roboty będą przekraczać 500 osobodni. Inwestor ma także obowiązek powołać kierownika budowy. Kierownik budowy odpowiednio zabezpiecza teren budowy, organizuje pracę budowy i kieruje nią zgodnie z przepisami bhp. Ponadto kierownik budowy powinien zapobiegać zagrożeniom i wstrzymać roboty budowlane w przypadku powstania zagrożenia zdrowia i życia oraz zawiadomić odpowiednie ograny. Jeżeli inwestor zatrudnia wykonawców na umowę o pracę, to bierze na siebie obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i urzędu podatkowego i musi mu naliczać i odprowadzać składki. W takim przypadku w razie wypadku pracownik ma prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy. Natomiast gdy pracownik na budowie jest zatrudniony na umowę o dzieło to w razie wypadku przy pracy będzie mógł dochodzić roszczeń jedynie na drodze cywilnoprawnej.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *