Posadzki z asfaltu lanego

Posadzki asfaltowe bezspoinowe z asfaltu lanego odznaczają się wieloma cennymi właściwościami, jak wo­doszczelność, nienasiąkliwość, odporność na ścieranie, elastycz­ność, odporność na uderzenia, izolacyjność elektryczna, zdolność tłumienia dźwięków uderzeniowych. Szczególnie korzystną cechą posadzek asfaltowych jest możliwość szybkiego oddania ich do użytku bezpośrednio po wykonaniu (po ostygnięciu asfaltu) oraz fakt, że ich stosowanie nie wnosi żadnej wilgoci do budynku. Po­sadzki asfaltowe są nieodporne na działanie podwyższonej tem­peratury (miękną) oraz olejów i materiałów pędnych. Odporność posadzek asfaltowych na kwasy i alkalia zależy od odporności chemicznej wypełniaczy mineralnych w mieszance asfaltowej. Po­sadzki asfaltowe kwasoodporne powinny zawierać wypełniacze ze skał kwasoodpornych, posadzki ługoodporne – ze skał odpor­nych na alkalia. Posadzki asfaltowe stosuje się przeważnie w pomieszczeniach produkcyjnych, w których posadzki są narażone na zawilgocenie wodą lub słabymi roztworami kwasów i ługów oraz w kory­tarzach, przejściach, pralniach, warsztatach, magazynach itp. Posadzki z asfaltu lanego mogą być wykonywane na każdym podłożu lub podkładzie, dostatecznie mocnym, suchym i pozio­mym albo z wyrobionym spadkiem w kierunku kratki ściekowej. Posadzki z asfaltu lanego mogą być również wykonywane jako pływające, układane na warstwie izolacyjnej (tłu­miącej) o niezbyt dużej ściśliwości (do 8 mm), pokrytej warstwą ochronną z papy lub papierem asfaltowym. Grubość posadzek z asfaltu lanego zależy od przewidywanych obciążeń użytkowych i wynosi dla warunków lekkich i średnich – 20-25 mm, dla warunków ciężkich, zależnie od wymagań – do 50 mm. Posadzki o grubości ponad 30 mm powinny być wy­konywane jako dwuwarstwowe.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *