Przygotowanie różnego rodzaju zapraw

Zaprawy wapienne mogą być przy­gotowane z wapna sproszkowanego (hydratyzowanego), hydraulicznego lub ciasta wapiennego. Przy przygotowaniu zaprawy wapiennej najpierw miesza się sproszkowane wapno z piaskiem, po czym dolewa się stopniowo wodę, mieszając do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej masy. Przy przygotowaniu zaprawy wapiennej z ciasta wapiennego najpierw ciasto rozrzedza się w skrzyni małą ilością wody, a następnie stopniowo dodaje się i dolewa wodę, ciągle mieszając. Dobrze przygotowana zaprawa po przyklepaniu i wygładzeniu łopatą nie powinna mieć skupisk samego pias­ku i smug nierozmieszanego wapna. Zaprawy cementowo-wapienne, przy przygotowaniu najpierw należy wymieszać skład­niki sypkie, a następnie dolać wodę i całość mieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. Przy­ przygotowaniu zaprawy cementowej najpierw miesza się dokładnie cement z piaskiem, a następnie z wodą, aż do uzyskania jednolitej szarej barwy bez widocznych skupisk czystego piasku. W celu zwiększenia urabialności zapra­wy cementowej można dolać 10-15% ciasta wapiennego do wody zarobowej. Wodę wymieszaną z ciastem wapiennym wlewa się zamiast czystej wody do skrzyni, w której znajduje się cement wymieszany z piaskiem. Zaprawę ce­mentową należy zużyć w ciągu dwóch godzin od czasu dodania wody. Spo­sób przygotowania zapraw gipsowo-wapiennych zależy od rodzaju użytego wapna. Jeżeli używa się wapna sproszkowanego, to najpierw miesza się materiały sypkie (wapno spro­szkowane, gips i piasek), następnie mie­szaninę tę wsypuje się do skrzyni z wodą i miesza (mieszanie nie powinno trwać dłużej niż dwie minuty).Przy użyciu ciasta wapiennego oddziel­nie rozrabia się ciasto wapienne z wodą na mleczko wapienne, w skrzyni miesza się na sucho gips z piaskiem, następnie wlewa się mleczko wapienne i miesza szybko przez dwie minuty. Przygotowaną zaprawę gipsową lub gip­sowo-cementową należy zużyć w ciągu 5 minut od czasu dolania wody, nim nastąpi jej wiązanie. Z tych wzglę­dów zaprawę należy przygotować w ilo­ści, jaka może być zużyta w ciągu 5 minut. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek drobnoziarnisty odsiany przez siat­kę drucianą (rafę) o średnicy oczek 1 mm.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *