Sposób ułożenia wykładzin

Powierzchnia stopni powinna być dokładnie oczyszczona i odkurzona, a ewentualne nierówności zeszlifowane i wyszpachlowane. Krawędź stopnia powinna być wyprofilowa­na stosownie do kształtu profilu krawężnika. Po wyschnięciu szpachlówki powierzchnie stopni powinny być przeszlifowane pa­pierem ściernym i zagruntowane rozrzedzonym klejem Pronikol B. W pierwszej kolejności wykończa się powierzchnię przednóżka stopnia (płaszczyzny pionowe lub lekko skośne) przez poma­lowanie (np. farbą chlorokauczukową), powleczenie odpowiednią kompozycją żywiczno-mineralną (np. Plastidur EP, Epidur) albo przez przyklejenie klejem kontaktowym paska wykładziny pod­łogowej. W następnej kolejności przykleja się krawężniki z PCW. Klej kontaktowy Pronikol B nanosi się na pas powierzchni stop­nia równy szerokości krawężnika oraz na jego spodnią płaszczy­znę stykającą się z płaszczyzną stopnia. Nie przykleja się tej części krawężnika, która styka się z płaszczyzną przednóżka. Po odczekaniu czasu otwartego klejenia krawężnik przykłada się do powleczonej klejem powierzchni stopnia i bardzo silnie dociska do betonu, najlepiej uderzeniami gumowego młotka. Kra­wężnik powinien ściśle przylegać do obu płaszczyzn stopnia. Nie­dopuszczalne jest pozostawienie pustki między krawędzią stopnia a krawężnikiem. Krawężniki przyklejane do stopni drewnianych mogą być do­datkowo przybite gwoździkami w miejscach, które zostaną przy­kryte wykładziną stopnia. Zaleca się również wyrównać szpachlówką próg, jaki tworzy wewnętrzny brzeg krawężnika. Następnie, metodą klejenia kontaktowego wkleja się pas wy­kładziny podłogowej z PCW, przycięty równo z brzegiem we­wnętrznego występu krawężnika. Wykończenie stopni schodowych przez przyklejenie profilowa­nej wykładziny stanowi najprostszy sposób wykoń­czenia. Wykładzinę przykleja się metodą klejenia kontaktowego, podobnie jak przykleja się krawężniki. Wykończenie stopni schodowych wykładziną dywanową może być wykonane metodą przyklejania całą powierzchnią, pokrywa­jąc stopnie i płaszczyzny przednóżków. Przyklejanie powinno na­stępować w kierunku od góry na dół. Innym sposobem rozwią­zania jest przyklejanie wykładziny dywanowej z krawężnikami z PCW. Przyklejanie odbywa się od dołu, rozpoczynając od wy­kończenia płaszczyzny przednóżka dolnego stopnia. Następnie przykleja się klejem kontaktowym krawężnik. W dalszym ciągu przykleja się odpowiednio przycięty kawałek wykładziny dywa­nowej, której brzeg wchodzi we wrąb w kształtowniku i która pokrywa powierzchnię stopnia i przednóżka następnego stopnia. Często pokrywa się schody chodnikami dywanowymi, ułożonymi luźno, bez przyklejania. Chodnik mocują pręty mosiężne wchodzące w uchwyty osadzone w materiale stopni.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *