Zabezpieczenie piwnic przed wodą zaskórną i gruntową

Okresowe zalewanie piwnic wodą może nastąpić w czasie dużych i długotrwałych deszczów oraz roztopów wiosennych, jeżeli piwnice nie są zabezpieczone przed wodą gruntową i zaskórną Zabezpiecze­nie to można wykonać dwoma sposoba­mi. Sposób pierwszy polega na odprowa­dzeniu wód opadowych lub obniżeniu lustra wody zaskórnej za pomocą, dre­nażu, jeżeli istnieje możliwość odprowa­dzenia wody w miejsce położone niżej. Wokół budynku, w odległości 2-3 m od ścian piwnicznych, należy wykopać rów głębokości co najmniej 20 cm po­niżej stopy fundamentowej, ze spadkiem dna około 2-3% (2-3 cm na 1 m) w kierunku spadku terenu. Na dnie na­leży ubić mocno warstwę gliny i pokryć ją żwirem. Na tym podłożu układa się sączki drenarskie średnicy 15-20 cm; styki sączków należy pokryć z wierzchu kawałkami gruzu ceglanego lub z roz­bitych sączków. Po ułożeniu drenów rów zasypuje się najpierw nielasującym tłuczniem kamiennym, następnie grubym i drobniejszym żwirem, a z wierzchu — ostro ziarnistym piaskiem (bez ubijania). W najniższym miejscu pierścienia utworzonego przez rów drenarski trzeba wykonać z kręgów betonowych studzienkę zbiorczą, której dno powinno znajdować się o 50 cm głębiej niż wylot sączków. Poniżej poziomu wylotu sączków od studzienki należy odprowadzić wodę ru­rami betonowymi średnicy 20-30 cm do miejsca niżej położonego — rowu, stawu lub innego zbiornika wodnego. Wokół budynku wykonuje się spadki w stronę rowu drenarskiego, a przy samych ścianach budynku utwardza powierzchnię brukiem kamiennym albo układa płyty chodnikowe na szerokości 1 lub 2 płyt. Niezależnie od tego ściany od strony gruntu powinno się izolować warstwą tłustej gliny, ubitej mocno cien­kimi warstwami. Można tez pokryć ściany lepikiem asfaltowym lub masą izolacyjną o nazwie Abizol, po uprzednim oczy­szczeniu i wysuszeniu powierzchni ścian.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *