Zwalczanie grzybów domowych

Grzyby domowe powodują częściowe lub całko wite zniszczenie elementów budynku, głównie elementów drewnianych. Pogarszają one warunki zdrowotne w pomieszczeniach dla ludzi i zwierząt, po wodują kruszenie murów i odpadanie tynków. Zagrzybienie budynku może powstać wskutek użycia do budowy materiałów zagrzybionych (np. drewno i cegły pocho­dzące z rozbiórki) bez uprzedniego ich odgrzybienia za pomocą środków grzy­bobójczych, zastosowania do budowy zbyt mokrego drewna, niezaimpregnowanego środkami grzybobójczymi i niezaizolowanego w styku z murem lub podsypką w stropach, braku urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniach stale zawilgoconych parą wodną. Grzyb w budynku poraża najpierw drewno, następnie tynk, mury i beton. Elemen­ty drewniane zaatakowane grzybem mogą być zniszczone nawet w ciągu jednego roku. Sygnałem porażenia elementów budynku przez grzyb jest zapach stęchlizny, powstawanie brunatnych plam na drew nie i tynkach. Przy większym zagrzybieniu drewno brunatnieje, pęka wzdłuż i w poprzek włókien, tynki zaś pękają i odpadają. Ponadto widoczne są grzybnie i sznury grzybni w miejscach styku elementów drewnianych z murem, głównie przy ościeżnicach okiennych i drzwiowych oraz listwach podłogowych. O stopniu rozwoju grzyba można przekonać się po zerwaniu listew podłogowych i ościeżnicowych oraz zerwaniu desek podłogowych przy ścianach budynku. Stopień zniszczenia drewna przez grzyby domowe określa się stosunkiem zniszczonej powierzchni jego przekroju. Rozróżniamy trzy stopnie zniszczenia drewna przez grzyby domowe. Pierwszy stopień zagrzybienia (za grzybienie słabe), ma miejsce gdy drewno jest uszko­dzone na powierzchni elementu, a zni­szczenie powierzchni jego przekroju poprzecznego nie przekracza 10%. Drugi stopień zagrzybienia (zagrzybie­nie średnie) występuje, gdy drewno jest uszkodzone w 10-25%. Natomiast trzeci stopień zagrzybienia (zagrzybienie silne) następuje, gdy zniszczenie drewna przekracza 25% przekroju poprzecznego danego elementu.

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *